‫ اهداف و ماموریت

با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که دراکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال 87 ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات بعهده دارد. قلمرو فعالیت های امداد و واکنشی : رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها فعالیت های پیشگیرانه : ارایه هشدارها، اعلانات، مخاطرات، و ضعف های سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها فعالیت های ارتقاء سطح کیفیت امنیت : ارایه کارگاه ها و آموزش های امنیت بر اساس اقتضائات فناوری های روز اهداف و ماموریت ها ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری حوادث فضای تبادل اطلاعات بر اساس تقسیم کار ملی شورای عالی فضای مجازی ظرفیت سازی پاسخ به حوادث فضای مجازی در کشور تبادل تجربیات و تحلیل پاسخ گویی به رخدادها کمک به تشکیل گروه های CSIRT در سازمان ها، شرکت ها و مراکز دولتی و خصوصی تسهیل ارتباط میان گروه های همسو و سازمان های مرتبط در راستای به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با امنیت فضای مجازی توسعه مکانیزم های امن ارتباطی برای ارتباط مطمئن بین گروه ها عضویت در گروه های بین المللی و تشکیل کانون تعاملات بین الملل برای مقابله با تهدیدات مشترک ارایه تحلیل های ملی مرتبط با امنیت سامانه ها و تهدیدات مهم کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروه های CERT در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل برگزاری نشست، سمینار و همایش در راستای مقابله با حوادث فضای مجازی همکاری با مراجع مربوطه در خصوص تدوین و تصویب قوانین، مقررات و خط مشی های تاثیر گذار بر توسعه ظرفیت مقابله با حوادث در فضای مجازی