فا

‫ اهداف و ماموریت

با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که دراکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام شده است، مرکز ماهر به عنوان CERT ملی ایران در سال 87 ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات بعهده دارد.


قلمرو

 • فعالیت های امداد و واکنشی :

  رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان ها

 • فعالیت های پیشگیرانه :

  ارایه هشدارها، اعلانات، مخاطرات، و ضعف های سامانه ها در سطح ملی و انتشار بسته های راهنما برای مقاوم سازی سامانه ها

 • فعالیت های ارتقاء سطح کیفیت امنیت :

  ارایه کارگاه ها و آموزش های امنیت بر اساس اقتضائات فناوری های روز


اهداف و ماموریت ها

 • ایجاد یک نقطه کانونی در سطح ملی برای انجام فعالیت های هماهنگ راهبری حوادث فضای تبادل اطلاعات بر اساس تقسیم کار ملی شورای عالی فضای مجازی
 • ظرفیت سازی پاسخ به حوادث فضای مجازی در کشور
 • تبادل تجربیات و تحلیل پاسخ گویی به رخدادها
 • کمک به تشکیل گروه های CSIRT در سازمان ها، شرکت ها و مراکز دولتی و خصوصی
 • تسهیل ارتباط میان گروه های همسو و سازمان های مرتبط در راستای به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با امنیت فضای مجازی
 • توسعه مکانیزم های امن ارتباطی برای ارتباط مطمئن بین گروه ها
 • عضویت در گروه های بین المللی و تشکیل کانون تعاملات بین الملل برای مقابله با تهدیدات مشترک
 • ارایه تحلیل های ملی مرتبط با امنیت سامانه ها و تهدیدات مهم
 • کمک به ارزیابی مداوم امنیت در فضای تبادل اطلاعات
 • انتقال دانش از طریق برگزاری دوره های آموزشی
 • ایجاد ارتباط و همکاری با سایر گروه های CERT در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل
 • برگزاری نشست، سمینار و همایش در راستای مقابله با حوادث فضای مجازی
 • همکاری با مراجع مربوطه در خصوص تدوین و تصویب قوانین، مقررات و خط مشی های تاثیر گذار بر توسعه ظرفیت مقابله با حوادث در فضای مجازی