فا

‫ اخبار

نتایج جستجو براساس برچسب: «گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر»
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 226 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته دوم و سوم آذر ماه (9 لغایت 23 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 257 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر در هفته چهارم آذر ماه و هفته اول دی ماه (25 آذرلغایت8 دی ماه 1399)در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 280 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده ، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در هفته دوم و سوم آذر ماه (11 لغایت 24 آذر ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 128 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده ، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در هفته اول آذر ماه (3 لغایت 10 آذر ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 176 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در بازه زمانی 27 آبان ماه لغایت 3 آذر ماه سال جاری در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

گزارشی از 164 مورد خدمت ارائه شده توسط مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده ، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها در هفته چهارم آبان ماه (20 لغایت 26 آبان ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است.

28 آبان 1399 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر
ایجاد‌کننده اطلاع‌رسانی‌ها

جزئیاتی از 180 مورد خدمات مرکز ماهر از جمله فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت کننده خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از رخدادها در هفته سوم آبان ماه (13 لغایت 19 آبان ماه) در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. گزارشات عملکرد این مرکز من بعد به صورت هفتگی و منظم در پورتال مرکز ماهر ارائه خواهد شد. از دریافت پیشنهادات و نظرات کارشناسان محترم این حوزه از طریق ایمیل report@cert.ir استقبال و تشکر می‌شود.

21 آبان 1399 برچسب‌ها: اخبار, گزارش هفتگی خدمات مرکز ماهر