فا

‫ اخبار

صفحات: «« « ... 2 3 4 5 6 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «راهنمایی امنیتی آرشیو»
Oracle Linux update for java-1.8.0-openjdk

ID: IRCAD2015104125

Release Date: 2015-10-22

Software:

Oracle Linux 6

Description:

Oracle Linux has issued an update for java-1.8.0-openjdk. This fixes multiple vulnerabilities, which can be exploited by malicious people to disclose sensitive information, manipulate certain data, cause a DoS (Denial of Service), and compromise a vulnerable system.

Solution

Apply updated packages via the yum or rpm utility (please see the vendor's advisory for the packages).

References:

ELSA-2015-1919:

http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2015-1919.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66976/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition OpenSSL Multiple Vulnerabilities

ID: IRCAD2015104124

Release Date: 2015-10-21

Software:

Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11.x

Description:

Oracle has acknowledged multiple vulnerabilities in Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, where one has an unknown impact and the others can be exploited by malicious people to bypass certain security restrictions, cause a DoS (Denial of Service), and compromise a vulnerable system.

The vulnerabilities are reported in versions 11.1.1.7 and 11.1.1.9.

Solution

Apply update.

References:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015-2367953.html#AppendixFMW

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015verbose-2367954.html#FMW

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66991/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Oracle Endeca Server OpenSSL Multiple Vulnerabilities


ID: IRCAD2015104123

Release Date: 2015-10-21

Software:

Oracle Endeca Server 7.x

Description:

Oracle has acknowledged multiple vulnerabilities in Oracle Endeca Server, where one has an unknown impact and the others can be exploited by malicious people to bypass certain security restrictions, cause a DoS (Denial of Service), and compromise a vulnerable system.

The vulnerabilities are reported in versions 7.3.0.0, 7.4.0.0, 7.5.1.1, and 7.6.1.0.0.

Solution

Apply update.

References:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015-2367953.html#AppendixFMW

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015verbose-2367954.html#FMW

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66992/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Oracle Java SE Embedded Multiple Vulnerabilities


ID: IRCAD2015104121

Release Date: 2015-10-21

Software:

Oracle Java SE Embedded 8.x

Description:

Multiple vulnerabilities have been reported in Oracle Java SE Embedded, which can be exploited by malicious people to disclose sensitive information, manipulate certain data, cause a DoS (Denial of Service), and compromise a vulnerable system.

The vulnerabilities have been reported in versions 8u51 and prior.

Solution

Apply update.

References:

Oracle:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015-2367953.html#AppendixJAVA

http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2015verbose-2367954.html#JAVA

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67039/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Oracle Java SE Embedded Multiple Vulnerabilities


ID: IRCAD2015104120

Release Date: 2015-10-21

Software:

Debian GNU/Linux 8.x

Description:

Debian has issued an update for chromium-browser. This fixes multiple vulnerabilities, where multiple have an unknown impact and the others can be exploited by malicious people to disclose potentially sensitive information, bypass certain security restrictions, and compromise a user's system.

Solution

Apply updated packages via the apt-get package manager.

References:

DSA-3376-1:

https://www.debian.org/security/2015/dsa-3376

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67050/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Ubuntu update for oxide-qt


ID: IRCAD2015104119

Release Date: 2015-10-21

Software:

Ubuntu Linux 14.04

Description:

Ubuntu has issued an update for oxide-qt. This fixes multiple vulnerabilities, which can be exploited by malicious people to disclose sensitive information, bypass certain security restrictions, and compromise a user's system.

Solution

Apply updated packages.

Ubuntu 15.04:

liboxideqtcore0 1.10.3-0ubuntu0.15.04.1

Ubuntu 14.04 LTS:

liboxideqtcore0 1.10.3-0ubuntu0.14.04.1

References:

USN-2770-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2770-1/

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66948/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
Microsoft Windows Flash Player Multiple Type Confusion Vulnerabilities


ID: IRCAD2015104118

Release Date: 2015-10-20

Software:

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows RT

Microsoft Windows RT 8.1

Microsoft Windows Server 2012

Description:

Microsoft has acknowledged multiple vulnerabilities in Microsoft Windows, which can be exploited by malicious people to compromise a user's system.

The vulnerabilities are caused due to a bundled vulnerable version of Adobe Flash Player within Internet Explorer and Edge.

Solution

Apply update.

References:

Microsoft (KB3105216):

https://technet.microsoft.com/library/security/2755801

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3105216

Secunia:

https://secunia.com/advisories/66969/

13 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
به روز رسانيRed Hat  براي java-1.8.0-oracle

شماره: IRCAD2015104133

تاريخ انتشار: 2015-10-23

ميزان حساسيت: بسيار مهمa

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

توضيح:

Red Hat يك روز رساني براي java-1.8.0-oracle منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا عمليات خاص را اجرا نمايند و حق دسترسي ها را افزايش دهند، و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.

https://rhn.redhat.com

منابع:

RHSA-2015:1926-1:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1926.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67072/

12 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
به روز رسانيRed Hat  براي java-1.7.0-oracle

شماره: IRCAD2015104132

تاريخ انتشار: 2015-10-23

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6)

Oracle Java for Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7)

Oracle Java for RHEL (v. 5 server)

Oracle Java for RHEL Desktop (v. 5 client)

توضيح:

Red Hat يك روز رساني براي java-1.7.0-oracle منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا عمليات خاص را اجرا نمايند و حق دسترسي ها را افزايش دهند، و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.

https://rhn.redhat.com

منابع:

RHSA-2015:1927-1:

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1927.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67070/

12 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري ادوب فلش پلير در گوگل كروم

شماره: IRCAD2015104131

تاريخ انتشار: 2015-10-23

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Google Chrome 46.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در گوگل كروم گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

اين آسيب پذيري ها به علت استفاده از يك نسخه آسيب پذير از ادوب فلش پلير ايجاد شده است.

اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 46.0.2490.80 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه 46.0.2490.80 به روز رساني نماييد.

منابع:

http://googlechromereleases.blogspot.com/2015/10/stable-channel-update_22.html

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67058/

12 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
صفحات: «« « ... 2 3 4 5 6 ... » »»