فا

‫ اخبار

صفحات: 1 2 3 4 5 ... » »»
نتایج جستجو براساس برچسب: «راهنمایی امنیتی آرشیو»
حفاظت از فرزندان در اینترنت

حفاظت از فرزندان در اینترنت

امروزه با همه گیر شدن اینترنت استفاده از فضای مجازی پا به دنیای کودکان نیز نهاده است. اینترنت هم مانند دیگر ابزار ها دارای مزایا و معایب مختص خود است. کودک می تواند آنجا بیاموزد، بازی کند، سرگرم شود و در نقطه مقابل می توان به سمت موارد منفی اینترنت گرایش پیدا کند. بسیاری از والدین فرزندان خود را محدود نموده و اجازه استفاده از اینترنت را به آن ها نمی دهند، بسیاری دیگر نیز هیچگونه کنترلی بر روی فرزندان ندارند. چگونه می توانیم از فرزندانمان در اینترنت حفاظت کنیم؟ این سوالی است که امروزه ذهن بسیاری از پدر و مادران را مشغول کرده است. در این مقاله به بررسی و آموزش روش های کنترل فرزندان در فضای مجازی می پردازیم.


قرار دادن کامپیوتر در فضای باز
والدین باید سعی کنند که کامپیوتر را در بهترین جای خانه قرار دهند، به صورتی که صفحه نمایش آن برای دیگر اعضای خانواده نمایان باشد، بدین صورت می توانند فرزندان را کنترل کنند.

رصد تمام فعالیت های رایانه
تمامی فعالیت های که در رایانه انجام می شود در سیستم عامل ذخیره می شود که اصطلاحاً به آن Log گفته می شود. این لاگ فایل ها شامل سایت¬های بازدید شده و کار های انجام گرفته در اینترنت نیز می باشد. والدین می توانند برای کنترل فرزندان خود از ابزار¬های زیر استفاده کنند:

جهت مطالعه کامل مستند به پیوست مراجعه گردد

11 خرداد 1395 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
جدول آخرين به روز رساني ها و آسيب پذيري هاي نرم افزارهاي پركاربرد در كشور

جدول آخرين به روز رساني ها و آسيب پذيري هاي نرم افزارهاي پركاربرد در كشور

27 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در ادوب فلش پلير در ويندوز مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114153

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows RT

Microsoft Windows RT 8.1

Microsoft Windows Server 2012

توضيح:

مايكروسافت چندين آسيب پذيري را در ويندوز مايكروسافت گزارش داده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

اين آسيب پذيري ها به علت استفاده از يك نسخه آسيب پذير از ادوب فلش پلير در IE و Edge ايجاد شده است.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3103688):

https://technet.microsoft.com/library/security/2755801

https://support.microsoft.com/en-us/kb/3103688

secunia:

https://secunia.com/advisories/67348/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114152

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Internet Explorer 10.x

Microsoft Internet Explorer 11.x

Microsoft Internet Explorer 7.x

Microsoft Internet Explorer 8.x

Microsoft Internet Explorer 9.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در IE مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

7) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

8) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

9) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

10) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

11) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

12) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

13) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

14) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

15) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

16) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

17) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

18) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

19) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

20) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

21) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

22) يك خطاي نامشخص مي تواند براي افشاي اطلاعات خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

23) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

24) يك خطاي نامشخص مي تواند براي دور زدن ويژگي امنيتي ASLR مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

25) يك خطا در موتورهاي Jscript و VBScript مي تواند براي ايجاد تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3104517, KB3100773, KB3105213, and KB3105211):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-112.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67248/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در Edge مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114151

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Edge 20.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در Edge مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3104519, KB3105213, and KB3105211):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-113.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67292/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
آسيب پذيري سرريز بافر در Microsoft Windows Journal

شماره: IRCAD2015114150

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Vista

توضيح:

يك آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص ايجاد شده است و مي تواند براي ايجاد سرريز بافر مبتني بر heap از طريق فايل JNT دستكاري شده مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3100213):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-114.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67293/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در چندين محصول مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114149

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Access 2007

Microsoft Access 2010

Microsoft Access 2013

Microsoft Access 2016

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2011 for Mac

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 RT

Microsoft Excel 2016

Microsoft Excel 2016 for Mac

Microsoft InfoPath 2010

Microsoft InfoPath 2013

Microsoft Lync 2013

Microsoft Lync Basic 2013

Microsoft Office 2007

Microsoft Office 2010

Microsoft Office 2013

Microsoft Office 2013 RT

Microsoft Office 2016

Microsoft Office Compatibility Pack for Word, Excel, and PowerPoint 2007 File Formats

Microsoft Office Excel 2007

Microsoft Office Excel Viewer 2007

Microsoft Office for Mac 2011

Microsoft Office for Mac 2016

Microsoft Office InfoPath 2007

Microsoft Office OneNote 2007

Microsoft Office Project 2007

Microsoft Office Publisher 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office Web Apps 2010

Microsoft Office Web Apps 2013

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word Viewer

Microsoft OneNote 2010

Microsoft OneNote 2013

Microsoft OneNote 2013 RT

Microsoft OneNote 2016

Microsoft Pinyin IME 2010

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2013

Microsoft PowerPoint 2013 RT

Microsoft Powerpoint 2016

Microsoft Project 2010

Microsoft Project 2013

Microsoft Project 2016

Microsoft Publisher 2010

Microsoft Publisher 2013

Microsoft Publisher 2016

Microsoft SharePoint Server 2007

Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft SharePoint Server 2013

Microsoft Skype for Business 2016

Microsoft Skype for Business Basic 2016

Microsoft Visio 2007

Microsoft Visio 2010

Microsoft Visio 2013

Microsoft Visio 2016

Microsoft Word 2010

Microsoft Word 2013

Microsoft Word 2013 RT

Microsoft Word 2016

توضيح:

يك ضعف و چندين آسيب پذيري در چندين مجصول مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا حملات جعل كردن را هدايت كنند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 1 تا 3 و 5 ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

6) يك خطا در رابطه با كنترلر خاص COM مي تواند براي دور زدن IE sandbox مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

راهكار:

اصلاحيه ها را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3104540, KB3101555, KB2596614, KB3101554, KB2687406, KB2889915, KB3085548, KB2596770, KB2880506, KB3101553, KB3085552, KB2899473, KB3101521, KB3101529, KB3101544, KB3101543, KB2878230, KB3054978, KB3085594, KB3085614, KB2817478, KB3101526, KB2965313, KB2899516, KB3101360, KB3085584, KB3101499, KB3054793, KB3101371, KB3101359, KB3101506, KB3085561, KB3101365, KB3101370, KB3101512, KB3101514, KB2910978, KB3101510, KB2920726, KB3101509, KB2920698, KB2920680, KB3101507, KB3101513, KB3102924, KB3102925, KB3101558, KB3085551, KB3101560, KB3101564, KB3101559, KB3101525, KB3085511, KB3101364, KB3085477, KB3101533, KB3101367, KB3085634, and KB3101496):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-116.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67299/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت

شماره: IRCAD2015114148

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows RT

Microsoft Windows RT 8.1

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Vista

توضيح:

چندين آسيب پذيري در ويندوز مايكروسافت گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند، حق دسترسي ها را افزايش دهند و كنترل يك دستگاه آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي افزايش سطح دسترسي مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي افزايش سطح دسترسي مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) يك خطاي نامشخص مي تواند براي افشاي اطلاعات خاص و متعاقبا دور زدن KASLR مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي افشاي اطلاعات خاص و متعاقبا دور زدن KASLR مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) يك خطا در رابطه با Adobe Type Manager Library مي تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق فونت هاي تعبيه شده و دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي ديگري در رابطه با Adobe Type Manager Library مي تواند براي اجراي كد دلخواه از طريق فونت هاي تعبيه شده و دستكاري شده خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

سوء استفاده موفقيت آميز از آسيب پذيري هاي 5 و 6 ممكن است منجر به اجراي كد دلخواه شود.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3105864, KB3097877, KB3101746, KB3105213, and KB3105211):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-115.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67298/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
چندين آسيب پذيري در ادوب فلش پلير

شماره: IRCAD2015114147

تاريخ انتشار: 2015-11-10

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Adobe Flash Player 11.x

Adobe Flash Player 18.x

Adobe Flash Player 19.x

توضيح:

چندين آسيب پذيري در ادوب فلش پلير گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرد.

1) يك خطاي نوع تداخل مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

2) يك خطا مي تواند براي نوشتن نامحدود داده در سيستم فايل مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

3) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

4) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

5) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

6) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

7) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

8) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

9) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

10) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

11) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

12) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

13) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

14) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

15) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

16) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

17) خطاي استفاده پس از آزادسازي ديگري مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.

اين آسيب پذيري ها در محصولات و نسخه هاي زير گزارش شده است:

Adobe Flash Player Desktop Runtime نسخه 19.0.0.226 و نسخه هاي پيش از آن

Adobe Flash Player Extended Support Release نسخه 18.0.0.255 و نسخه هاي پيش از آن

ادوب فلش پلير براي لينوكس نسخه 11.2.202.540 و نسخه هاي پيش از آن

AIR Desktop Runtime نسخه 19.0.0.213 و نسخه هاي پيش از آن

AIR SDK نسخه 19.0.0.213 و نسخه هاي پيش از آن

AIR SDK & Compiler نسخه 19.0.0.213 و نسخه هاي پيش از آن

AIR براي اندرويد نسخه 19.0.0.213 و نسخه هاي پيش از آن

راهكار:

به يك نسخه اصلاح شده به روز رساني نماييد.

منابع:

Microsoft (KB3104540, KB3101555, KB2596614, KB3101554, KB2687406, KB2889915, KB3085548, KB2596770, KB2880506, KB3101553, KB3085552, KB2899473, KB3101521, KB3101529, KB3101544, KB3101543, KB2878230, KB3054978, KB3085594, KB3085614, KB2817478, KB3101526, KB2965313, KB2899516, KB3101360, KB3085584, KB3101499, KB3054793, KB3101371, KB3101359, KB3101506, KB3085561, KB3101365, KB3101370, KB3101512, KB3101514, KB2910978, KB3101510, KB2920726, KB3101509, KB2920698, KB2920680, KB3101507, KB3101513, KB3102924, KB3102925, KB3101558, KB3085551, KB3101560, KB3101564, KB3101559, KB3101525, KB3085511, KB3101364, KB3085477, KB3101533, KB3101367, KB3085634, and KB3101496):

https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms15-116.aspx

secunia:

https://secunia.com/advisories/67299/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox، mozilla-nspr و mozilla-nss

شماره: IRCAD2015114146

تاريخ انتشار: 2015-11-09

ميزان حساسيت: بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP0

توضيح:

SUSE يك به روز رساني را براي MozillaFirefox، mozilla-nspr و mozilla-nss منتشر كرده است. اين به روزرساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، محدوديت هاي امنيتي خاص را دور زنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرد.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.

  • SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 12:

zypper in -t patch SUSE-SLE-SDK-12-2015-807=1

  • SUSE Linux Enterprise Server 12:

zypper in -t patch SUSE-SLE-SERVER-12-2015-807=1

  • SUSE Linux Enterprise Desktop 12:

zypper in -t patch SUSE-SLE-DESKTOP-12-2015-807=1

منابع:

USN-2784-1:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-2784-1/

Secunia:

https://secunia.com/advisories/67066/

24 آبان 1394 برچسب‌ها: راهنمایی امنیتی آرشیو
صفحات: 1 2 3 4 5 ... » »»