فا

‫ اخبار

صفحات: «« « ... 4 5 6 7 8
نتایج جستجو براساس برچسب: «آزمایشگاه بدافزار ماهر»
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار شهريور 89
IRCMRE201010019

مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه اي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد. در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.

ساير استان ها شامل موارد زير مي باشند :مركزي، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، كرمانشاه، كردستان، قزوين، سمنان، زنجان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و اردبيل

25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار مهرماه 89
IRCMRE201012027
مركز ماهر هر ماهه پس از جمع آوري و تحليل داده‌ از شبكه هاني نت خود گزارشي مبني بر ميزان گستره آلودگي در استانهاي كشور ارائه مي نمايد . كه نمودار زير بيانگر ميزان گستره آلودگي در مهر ماه 89 مي‌باشد.
ساير استان ها شامل موارد زير مي باشند : اردبيل، ايلام، قم، كردستان، گرگان، لرستان، خراسان شمالي، زنجان، قزوين، كرمان
25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار شش ماهه اول 89
IRCMRE201011022
در زير نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها در بازه زماني شش ماهه نخست سال جاري تنظيم گرديده است.
ساير استان ها به ترتيب عبارتند از : خراسان شمالي، چهارمحال و بختياري، قزوين، سمنان، اردبيل، كرمانشاه، لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، زنجان، كردستان، خراسان جنوبي، كرج(البرز)، ياسوج
25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار مرداد 89
IRCMRE201010018

مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه اي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد.

در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.


ساير استان ها شامل موارد زير مي باشند : آذربايجان غربي، گلستان، لرستان، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، قزوين، كرج(البرز)، كردستان و كرمانشاه

25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار تير 89
RCMRE201008013
مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه اي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد. در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.
25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار خرداد89
IRCMRE201007012
مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه ايي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد. در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.

25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار فروردين 89
IRCMRE201005006

مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه ايي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد. در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.

25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
آلوده ترين استانهاي ارسال كننده بدافزار ارديبهشت 89
IRCMRE201006008

مركز ماهر هر ماهه بر اساس داده هاي جمع آوري شده از شبكه هاني پات و تجزيه و تحليل اين داده ها، آمار و ارقام مربوطه را استخراج نموده و نمودارهاي مقايسه ايي را از اين اطلاعات استخراج مي نمايد.
در ادامه نمودار مقايسه ايي استانهاي آلوده كشور بر اساس ميزان آلودگي آدرس هاي اينترنتي به بدافزارها تنظيم گرديده است.

25 بهمن 1390 برچسب‌ها: آزمایشگاه بدافزار ماهر
صفحات: «« « ... 4 5 6 7 8