فا

‫ IBM Rational Focal Point Jazz Team Server OSGi Java Code Execution Vulnerability

IRCAD2014033229

Number:IRCAD2014033229
Date: 2014/03/31

Software:

IBM Rational Focal Point 6.x

Description

A vulnerability has been reported in IBM Rational Focal Point, which can be exploited by malicious people to compromise a vulnerable system.

The vulnerability is reported in versions 6.5, 6.5.1.1, 6.5.2, 6.5.2.3, 6.6, 6.6.0.1, and 6.6.1.

Solution:

Apply workaround. Please see the vendor's advisory for details.

Resources:
secunia:

http://secunia.com/advisories/57549/


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 16 فروردین 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0