فا

‫ SUSE update for kernel

IRCAD2014053338
ID:IRCAD2014053338
Release Date: 2014-05-26
Criticality level: Highly critical
Software:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
Description:
This fixes some weaknesses and multiple vulnerabilities, which can be exploited by malicious, local users in a guest virtual machine to cause a DoS (Denial of Service), by malicious, local users to disclose potentially sensitive information and gain escalated privileges, and by malicious people to cause a DoS and potentially compromise a vulnerable system.
Solution:
Apply updated packages via the zypper package manager.
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586 s390x x86_64) [New Version: 3.0.101]:
kernel-default-3.0.101-0.7.19.1
kernel-default-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-default-devel-3.0.101-0.7.19.1
kernel-source-3.0.101-0.7.19.1
kernel-syms-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-trace-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586 x86_64) [New Version: 3.0.101]:
kernel-ec2-3.0.101-0.7.19.1
kernel-ec2-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-ec2-devel-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-xen-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (s390x) [New Version: 3.0.101]:
kernel-default-man-3.0.101-0.7.19.1

- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 LTSS (i586) [New Version: 3.0.101]:
kernel-pae-3.0.101-0.7.19.1
kernel-pae-base-3.0.101-0.7.19.1
kernel-pae-devel-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586 s390x x86_64):
kernel-default-extra-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586 x86_64):
kernel-xen-extra-3.0.101-0.7.19.1

- SLE 11 SERVER Unsupported Extras (i586):
kernel-pae-extra-3.0.101-0.7.19.1
References:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 7 خرداد 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0