en

برگزاري كارگاه آموزشي "ارتقاء دانش فناوري اطلاعات متوليان فاواي سازمان ها"

برگزاري كارگاه آموزشي "ارتقاء دانش فناوري اطلاعات متوليان فاواي سازمان ها"

كارگاه آموزشي يك روزه با هدف ارتقاي دانش امنيت در حوزه فناوري اطلاعات ، جهت مديران و كارشناسان IT دستگاههاي اجرايي روز چهارشنبه مورخ 05/03/1395با همکاري مرکز ماهر سازمان فناوري اطلاعات ايران و مركز آپاي دانشگاه يزد در محل دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.

شایان ذکر است این همایش یک روزه در حوزه های ذیل برگزار گردید.

- کارگاه امنیت شبکه
- کارگاه امنیت سیستم عامل

- کارگاه امنیت در برنامه های اندروید


The Wall

No comments
You need to sign in to comment

news specifications

 
Added 10 Khordad 1395

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)