فا

‫ وضعيت امنيت در ماه مي 2012 به گزارش سايمانتك

IRCRE201207103
شركت امنيتي سايمانتك هر ماه گزارشي را كه حاوي تحليل آخرين تهديدها و روندهاي مربوط به بدافزار، هرزنامه و ديگر خطرات بالقوه در اين حوزه است، منتشر مي‌نمايد. در اينجا گزارش ماه مي اين شركت آورده شده است كه داده‌هاي مربوط به آن در ماه آپريل و مي 2012 جمع‌آوري شده است.
هرزنامه
در ماه مي، نسبت كلي ميزان هرزنامه‌ها نسبت به كل ايميل‌هاي رد و بدل شده در فضاي مجازي با افزايش 3.3 درصدي نسبت به ماه آپريل مواجه بوده و به 68.7 درصد (1 ايميل از هر 1.48 ايميل) رسيده است. البته اين روند نشان دهنده اولين افزايش از پايان سال 2011 است.
از لحاظ جغرافيايي، عربستان نه تنها همچنان در صدر كشورهاي دريافت كننده هرزنامه است، بلكه شاهد افزايش نرخ هرزنامه هم بوده است. ميزان هرزنامه ها در اين كشور به نرخ 77.0 درصد رسيده است. بعد از آن، لهستان با 76.3 درصد بيشترين ميزان بلوكه كردن ايميل‌ها به عنوان هرزنامه را داشته است.چين نيز به ميزان 72.5 درصد هرزنامه رسيده كه نسبت به ماه قبل شاهد كاهش جزئي بوده است.در آمريكا نيز 67.8درصد ايميل‌هاي دريافتي هرزنامه بوده‌اند و در كانادا اين ميزان 67.6 درصد بوده كه نسبت به ماه قبل بيش از يك درصد كاهش داشته است.
از طرف ديگر، در ماه مي بخش صنعت خودرو از تحصيلات پيشي گرفته به طوري كه داراي بيشترين هرزنامه‌ها در ماه مي با 71.1 درصد بوده است. پس از آن بخش تحصيلات با 69.3 درصد قرار دارد. بخش شيمي و دارويي داراي 68.9 درصد هرزنامه بوده است و سپس بخش خدمات فناوري اطلاعات، 67.8 درصد هرزنامه‌ها را به خود اختصاص داده است.
نرخ هرزنامه براي شركت هاي كوچك و متوسط (1-250)، 67.0 درصد، در مقايسه با 67.8 درصد براي شركت هاي بزرگ (2500+) بوده است.
بردارهاي حمله هرزنامه‌ها
ميزان هرزنامه‌هايي كه حاوي پيوست يا لينك بدافزار بوده‌اند، همان طور كه در نمودار زير نشان داده شده است، درپايان ماه گذشته با چهار افزايش ناگهاني مواجه بوده است. پيوست‌هاي آلوده بزرگ‌تر مربوط به نسخه‌هاي بدافزارهاي چندريختي عمومي مي‌شود.
سرقت هويت
در ماه مي، نرخ كلي حملات سرقت هويت 0.03 درصد كاهش داشته، به طوري كه ميانگين از هر 568.3 ايميل (0.18 درصد)، يك ايميل به نوعي مورد مصالحه قرار گرفته است.
در ماه مي، كشور هلند همچون ماه‌هاي گذشته هدف بيشترين حملات سرقت هويت از طريق ايميل بوده است، به طوري كه از هر 196.2 ايميل، يك ايميل به عنوان حمله سرقت هويت تشخيص داده شده است. انگلستان در جايگاه دوم با يك ايميل از بين 252.8 ايميل قرار دارد.
تحليل وب‌سايتهاي سارق هويت
در ماه مي، به طور كلي تعداد وب‌سايت‌هاي سارق هويت به ميزان 16.3 درصد نسبت به ماه گذشته افزايش داشته است. تعداد وب‌سايت هاي سارق هويت كه به صورت اتوماتيك ايجاد مي شوند، نسبت به ماه گذشته پرش 62.5 درصدي داشته است، به طوري كه 65.9 درصد از كل وب‌سايت‌هاي سارق هويت را تشكيل مي‌دهند.
تعداد دامنه‌هاي يكتاي سارق هويت، 24.9 درصد كاهش داشته است و وب‌سايت هاي سارق هويت كه از آدرس IP به جاي نام دامنه استفاده مي كنند (براي مثال http://255.255.255.255) سه برابر شده و 228.3 درصد افزايش داشته است. 3.3 درصد كل وب‌سايت هاي سارق هويت از خدمات وب سرورهاي قانوني استفاده مي كنند كه نسبت به ماه گذشته، 5.9 درصد افزايش داشته است. همچنين تعداد وب‌سايت هاي سارق هويت غير انگليسي زبان 7.5 درصد افزايش داشته است. در بين وب‌سايت هاي سارق هويت غير انگليسي، زبانهاي پرتغالي، فرانسوي، ايتاليايي و آلماني بيشترين تعداد را در ماه مي 2012 داشته اند.
در زير نمودار گستردگي تاكتيك هاي حملات سرقت هويت آورده شده است.
در زير نمودار سازمان هايي كه مورد حملات سرقت هويت قرار گرفته اند، آورده شده است.
تهديدهاي مبتني بر ايميل
در ماه مي، نرخ كلي ويروس هاي مبتني بر ايميل، در واقع يك ايميل از بين هر 365.1 ايميل بوده است (0.27 درصد) كه با كاهشي 0.03 درصدي مواجه بوده است.
در اين ماه، 26.2 درصد از بدافزارهاي مبتني بر ايميل حاوي لينك به وب‌سايت هاي خرابكار بوده اند كه اين ميزان نسبت به دوره مشابه قبلي، 16.9 درصد كاهش داشته است.
وب‌سايت‌هاي خرابكار
در ماه مي، سايمانتك دريافته است كه به طور متوسط روزانه 4359 وب‌سايت، ميزبان بدافزارها و ديگر برنامه هاي ناخواسته مانند جاسوس افزارها و تبليغات ابزارها مي‌شوند. اين ميزان نسبت به ماه گذشته 48.7 درصد افزايش داشته است. اين درصد نشان دهنده وب‌سايت هايي است كه ذاتاً خرابكار متولد مي شوند و همچنين وب‌سايت‌هايي كه به عنوان قرباني براي انتشار بدافزار استفاده مي شوند.
نمودار زير نشان‌دهنده افزايش وب‌سايت‌هايي است كه در ماه مي هر روز به دليل انتشار جاسوس افزار يا تبليغات بلوكه شده‌اند.

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 27 مرداد 1392

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0