en

چندين آسيب پذيري در Adobe Shockwave Player

IRCAD2011061259
شماره:IRCAD2011061259
تاريخ انتشار: 15-06-2011
آخرين به روز رساني: 17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Shockwave Player 11.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Adobe Shockwave Player گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري­ها مي­تواند منجر به اجراي كد دلخواه گردد.
اين آسيب پذيري­ها در نسخه 11.5.9.620 گزارش شده اند. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري­ها قرار داشته باشند.
راهكار:
به نسخه 11.6.0.626 به روز رساني نماييد.
منابع:
Adobe:
Secunia Research:
ZDI:
TippingPoint DVLabs:
iDefense:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment