en

به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox و MozillaThunderbird

IRCAD2011071291
شماره:IRCAD2011071291
تاريخ انتشار: 06-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox و MozillaThunderbird عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور كنند، اطلاعات حساس را فاش نمايند، حملات اسكريپتي بين سايتي را هدايت كنند و كنترل سيستم قرباني را در دست بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق به روزرساني آنلاين YaST و يا مديريت بسته zipper اعمال نماييد.
منابع:
SUSE-SA:2011:028:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment