en

چندين آسيب پذيري در Oracle Solaris Adobe Flash Player

IRCAD2011071314
IRCAD2011071314 :شماره
تاريخ انتشار: 25-07-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle Solaris 11 Express
Sun Solaris 10
توضيح:
اوراكل چندين آسيب پذيري را در Solaris Adobe Flash Player گزارش داده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا اطلاعات حساس را فاش كنند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال كنيد.
منابع:
Secunia:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment