فا

‫ به روزرساني Debian براي libtmikmod

IRCAD201007649
شماره:IRCAD201007649
تاريخ انتشار: 15-07-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Debian GNU/Linux 5.0

توضيح:
Debian يك بسته به روزرساني براي libmikmod ارائه كرده است. اين بسته چندين آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي توانند توسط افراد بدانديش مورد سوءاستفاده قرار گيرد تا كنترل رايانه قرباني را در اختيار گيرند.

راهكار:
بسته هاي به روزرساني را اعمال كنيد:

Source:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod_3.1.11-6+lenny1.dsc

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod_3.1.11.orig.tar.gz

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod_3.1.11-6+lenny1.diff.gz

Alpha:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_alpha.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_alpha.deb

AMD64:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_amd64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_amd64.deb

ARM:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_arm.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_arm.deb

ARM EABI:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_armel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_armel.deb

HP Precision:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_hppa.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_hppa.deb

Intel IA-32:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_i386.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_i386.deb

Intel IA-64:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_ia64.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_ia64.deb

Big-endian MIPS:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_mips.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_mips.deb

Little-endian MIPS:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_mipsel.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_mipsel.deb

PowerPC:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_powerpc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_powerpc.deb

IBM S/390:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_s390.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_s390.deb

Sun Sparc:

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2_3.1.11-a-6+lenny1_sparc.deb

http://security.debian.org/pool/updates/main/libm/libmikmod/libmikmod2-dev_3.1.11-a-6+lenny1_sparc.deb


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0