فا

‫ چندين آسيب پذيري در Mozilla Thunderbird

IRCAD201006625
شماره:IRCAD201006625
تاريخ انتشار: 23-06-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Mozilla SeaMonkey 2.x

توضيح:
تعدادي آسيب پذيري در Mozilla SeaMonkey گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا اطلاعات حساس را افشا كنند، از برخي محدوديت هاي امنيتي گذر كنند يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
ارتقا به نسخ 2.0.5.

منابع:

Mozilla Foundation:

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-25.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-26.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-27.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-28.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-29.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-30.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-31.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-32.html

http://www.mozilla.org/security/announce/2010/mfsa2010-33.html


Secunia

http://secunia.com/advisories/40326


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0