فا

‫ به روزرساني Ubuntu براي thunderbird

IRCAD201003510
شماره:IRCAD201003510
تاريخ انتشار:19-03-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تأثير:
Ubuntu Linux 8.04
Ubuntu Linux 8.10
Ubuntu Linux 9.04
Ubuntu Linux 9.10

توضيح:
Ubuntu يك بسته به روزرساني براي thunderbird ارائه كرده است. اين بسته تعدادي آسيب پذيري را برطرف كرده است كه مي تواند توسط افراد بدانديش مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.

راهكار:
سيستم خود را به نسخ زير ارتقا دهيد.
Ubuntu 8.04 LTS
thunderbird
2.0.0.24+build1+nobinonly-0ubuntu0.8.04.1

Ubuntu 8.10

thunderbird
2.0.0.24+build1+nobinonly-0ubuntu0.8.10.1

Ubuntu 9.04

thunderbird
2.0.0.24+build1+nobinonly-0ubuntu0.9.04.1

Ubuntu 9.10

thunderbird
2.0.0.24+build1+nobinonly-0ubuntu0.9.10.1
منابع:

USN-915-1
http://www.ubuntu.com/usn/USN-915-1

Secunia

http://secunia.com/advisories/38977


نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0