en

به روز رساني Fedora براي seamonkey

IRCAD201012980
شماره:IRCAD201012980
تاريخ انتشار: 23-12-2010
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Fedora 13
Fedora 14
توضيح:
Fedora يك به روز رساني براي seamonkey عرضه كرده است. اين به روز رساني يك ضعف امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا حملات CSS و كلاهبرداري را هدايت نمايند، از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور كنند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق ابزار yum اعمال نماييد ("yum update seamonkey").
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment