en

مروری بر کیت‌های بهره‎بردار (ExploitKits) در سال 2016

بسته‌ی سوء‌استفاده از آسیب‌پذیری یا اکسپلویت‌ کیت (Exploit Kit) به مجموعه‌ای گفته می‌شود که تمام رایانه را پویش می‌کند تا آسیب‌پذیری‌هایی را کشف کند و برای انتشار بدافزار از آن‌ها بهره ببرد.

هر بسته‌می‌تواند از تعدادی آسیب‌پذیری استفاده کند که اخیراً کشف شده‌اند یا حتی قدیمی هستند. به کمک این بسته‌ها شانس نفوذ به یک سامانه بیش‌تر می‌شود؛ در واقع بدافزار برای این‌که در سامانه نصب شود فقط متکی به یک آسیب‌پذیری نیست. موارد زیر از جمله این اکسپلویت‌ کیت ها می باشند:
• کیت بهره برداری Sundown
• کیت بهره برداری RIG
• کیت بهره برداری Neutrino
دانلود پیوست


The Wall

No comments
You need to sign in to comment