en

به روز رساني Red Hat براي webkitgtk

IRCAD2011011019
شماره:IRCAD2011011019
تاريخ انتشار: 26-01-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6
Red Hat Enterprise Linux HPC Node 6
Red Hat Enterprise Linux Server 6
Red Hat Enterprise Linux Workstation 6
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي webkitgtk عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي دسترسي خاص عبور نمايند، حملات كلاهبرداري را هدايت كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند، اطلاعات حساس را افشا كنند و كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat دريافت نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment