en

به روز رساني VMware vCenter / ESX Server براي Oracle (Sun) JRE

IRCAD2011021049
شماره:IRCAD2011021049
تاريخ انتشار: 11-02-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
VMware ESX Server 4.x
VMware vCenter Server 4.x
توضيح:
VMware يك به روز رساني براي Oracle (Sun) JRE عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه برخي داراي تاثير ناشناخته بوده و برخي ديگر مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، اطلاعات حساس را افشا نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند يا اينكه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به يك نسخه اصلاح شده به روز رساني كرده يا اينكه اصلاحيه ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment