en

چندين آسيب پذيري در Apple Safari

IRCAD2011031086
شماره:IRCAD2011031086
تاريخ انتشار: 10-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple Safari 5.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Apple Safari گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات بالقوه حساس را افشا نمايند، حملات CSS را هدايت كنند، حملات كلاهبرداري را هدايت كنند و يا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 5.0.4 گزارش شده اند.
راهكار:
به Safari 5.0.4 ارتقاء دهيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment