en

آسيب پذيري در Apple iOS

IRCAD2011031119
شماره:IRCAD2011031119
تاريخ انتشار: 24-03-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Apple iPhone OS (iOS) 4.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Apple iOS گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، حملات كلاهبرداري را هدايت كنند، اطلاعات حساس را افشا نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند يا اينكه كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري در iOS 4.3 بر روي iPhone 4 گزارش شده است. نسخه هاي ديگر نيز ممكن است تحت تأثير قرار گرفته باشند.
راهكار:
به وب سايت هاي نامطمئن مراجعه نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment