en

آسيب پذيريهاي سرريز بافر در VLC Media Player

IRCAD2011051188
شماره:IRCAD2011051188
تاريخ انتشار: 03-05-2011
آخرين به روز رساني: 06-05-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
VLC Media Player 1.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در VLC Media Player كشف شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها به علت استفاده برنامه از يك نسخه آسيب پذير كتابخانه libmodplug ايجاد شده است.
آسيب پذيري­هاي مذكور در نسخه 1.1.9 براي ويندوز تاييد شده اند. ساير نسخه ها نيز ممكن است تحت تاثير اين آسيب پذيري­ها قرار داشته باشند.
راهكار:
فايل­هاي نامطمئن را باز نكنيد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment