en

آسيب پذيري نامشخص تخريب حافظه در Adobe Flash Player

IRCAD2011061255
شماره:IRCAD2011061255
تاريخ انتشار: 15-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Flash Player 10.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Adobe Flash Player گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم قرباني را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص ايجاد شده است و مي­تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار گيرد. اطلاعات بيشتري در اين مورد در دست نيست.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري منجر به اجراي كد دلخواه مي­گردد.
توجه: بنا بر گزارش­ها اين آسيب پذيري اكنون به طور فعال در حملات هدفمند مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي زير گزارش شده است:
· Adobe Flash Player 10.3.181.23 و نسخه هاي پيش از آن براي ويندوز، Macintosh، لينوكس و Solaris.
· Adobe Flash Player 10.3.185.23 و نسخه هاي پيش از آن براي اندرويد.
· Adobe Flash Player نسخه هاي پيش از 10.3.181.26 براي Chrome.
راهكار:
به روز رساني­ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment