فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2011061266
شماره:IRCAD2011061266
تاريخ انتشار: 17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
توضيح:
Ubuntu براي openjdk-6 يك به روز رساني عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را بر طرف مي كندكه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا باعث فاش شدن اطلاعات حساس شود، باعث دستكاري داده هاي مهم شود،يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند،كنترل سيستم قرباني و سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته ها را به روز رساني كنيد.
 
Ubuntu 11.04:
 openjdk-6-jre          6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 openjdk-6-jre-headless     6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 openjdk-6-jre-lib        6b22-1.10.2-0ubuntu1~11.04.1
 
Ubuntu 10.10:
 icedtea6-plugin         6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre          6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre-headless     6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 openjdk-6-jre-lib        6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.10.1
 
Ubuntu 10.04 LTS:
 icedtea6-plugin         6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre          6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre-headless     6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
 openjdk-6-jre-lib        6b20-1.9.8-0ubuntu1~10.04.1
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0