en

به روز رساني Red Hat براي java-1.6.0-ibm

IRCAD2011061267
شماره:IRCAD2011061267
تاريخ انتشار: 17-06-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Red Hat Network Satellite Server 5.x
توضيح:
Red Hat يك به روز رساني براي java-1.6.0-ibm عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند، داده هاي خاص را دستكاري كنند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق شبكه Red Hat اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment