en

چندين آسيب پذيري در Google Chrome Flash Player

IRCAD2011081341
شماره:IRCAD2011081341
تاريخ انتشار: 10-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Google Chrome 13.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در Google Chrome گزارش شده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا اطلاعات حساس را افشا نمايند و كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري­ها به علت استفاده از يك نسخه آسيب پذير Adobe Flash Player ايجاد شده اند.
راهكار:
به نسخه 13.0.782.112 به روز رساني نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment