en

به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox

IRCAD2011081374
شماره:IRCAD2011081374
تاريخ انتشار: 29-08-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي MozillaFirefox عرضه كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي­كند كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا از محدوديت­هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس را افشا كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.3:
zypper in -t patch MozillaFirefox-5013
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment