فا

‫ چندين آسيب پذيري در اينترنت اكسپلورر مايكروسافت

IRCAD2011101476
شماره:IRCAD2011101476
تاريخ انتشار: 11-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Microsoft Internet Explorer 6.x
Microsoft Internet Explorer 7.x
Microsoft Internet Explorer 8.x
Microsoft Internet Explorer 9.x
توضيح:
چندين آسيب پذيري در اينترنت اكسپلورر مايكروسافت گزارش شده است. اين آسيب پذيري ها مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت واقعه Scroll مي تواند براي عدم ارجاع يك شيء مستقل مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) يك خطا در OLEAuto32.dll هنگام دسترسي به يك شيء بازبيني نشده مي تواند براي تخريب حافظه ورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت المان Option مي تواند براي عدم ارجاع يك شيء مستقل مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: اين آسيب پذيري روي اينترنت اكسپلورر 9 تاثيري ندارد.
4) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت رويداد OnLoad مي تواند براي عدم ارجاع يك شيء مستقل مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: اين آسيب پذيري تنها بر روي اينترنت اكسپلورر 6 تاثير مي گذارد.
5) يك خطا در Jscript9.dll هنگام دسترسي يك شيء بازبيني نشده مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: اين آسيب پذيري تنها بر اينترنت اكسپلورر 9 تاثير مي گذارد.
6) يك خطا در هنگام مديريت المان Select هنگام دسترسي يك شيء بازبيني نشده مي تواند براي تخريب حافظه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
توجه: اين آسيب پذيري تنها بر روي اينترنت اكسپلورر 8 تاثير مي گذارد.
7) يك خطاي استفاده پس از آزادسازي هنگام مديريت المان Body مي تواند براي عدم ارجاع يك شيء مستقل مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
8) يك خطا هنگام مديريت اشياء خاص مي تواند براي تخريب جدول تابع مجازي مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
سوء استفاده موفقيت آميز از اين آسيب پذيري مي تواند منجر به اجراي كد دلخواه شود.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال كنيد.
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for Itanium-based Systems Service Pack 2
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2003 Service Pack 2
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems and Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1
Windows Vista Service Pack 2
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2
Windows Server 2008 for 32-bit Systems Service Pack 2
Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2
Windows 7 for 32-bit Systems and Windows 7 for 32-bit Systems Service Pack 1
Windows 7 for x64-based Systems and Windows 7 for x64-based Systems Service Pack 1
Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems and Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack1
منابع:
MS11-081 (KB2586448):
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0