فا

‫ به روز رساني SUSE براي wireshark

IRCAD2011101489
شماره:IRCAD2011101489
تاريخ انتشار: 18-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.3
openSUSE 11.4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي wireshark منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا منجر به يك حمله انكار سرويس شوند و به طور بالقوه كنترل سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هايبه روز رساني رااز طريق مدير بسته zipper اعمال نماييد.
openSUSE 11.4:

zypper in -t patch wireshark-5278

- openSUSE 11.3:

zypper in -t patch wireshark-5278
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP1:
zypper in -t patch sdksp1-wireshark-5281
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware:
zypper in -t patch slessp1-wireshark-5281
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1:
zypper in -t patch slessp1-wireshark-5281
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1:
zypper in -t patch sledsp1-wireshark-5281
منابع:
openSUSE-SU-2011:1142-1:
SUSE-SU-2011:1145-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0