en

چندين آسيب پذيري در Oracle JRockit

IRCAD2011101492
شماره:IRCAD2011101492
تاريخ انتشار: 19-10-2011
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Oracle JRockit
توضيح:
اوراكل چندين آسيب پذيري در Oracle JRockit را اعلام كرده است كه مي­توانند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرند تا يك نشست كاربري را سرقت نمايند، اطلاعات حساس را افشا كنند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس (DoS) ايجاد كنند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
به روز رساني­ها را اعمال نماييد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment