en

آسيب پذيري تخريب حافظه در Adobe Reader/Acrobat

IRCAD2011121587
شماره:IRCAD2011121587
تاريخ انتشار: 07-12-2011
ميزان حساسيت: بسيار بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Adobe Acrobat 9.x
Adobe Acrobat X a0.x
Adobe Reader 9.x
Adobe Reader X 10.x
توضيح:
يك آسيب پذيري در Adobe Reader و Adobe Acrobat گزارش شده است كه مي­تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار گيرد تا كنترل سيستم يك كاربر را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري به علت يك خطاي نامشخص در هنگام مديريت داده هاي U3D ايجاد شده است. اطلاعات بيشتري در اين مورد در دسترس نيست.
توجه: اين آسيب پذيري در حال حاضر به طور فعال در حملات هدفمند عليه Adobe Reader 9.x در سيستم­هاي ويندوز مورد سوء استفاده قرار مي­گيرد.
اين آسيب پذيري در محصولات زير گزارش شده است:
Adobe Reader X نسخه هاي 10.1.1 و پيش از آن براي ويندوز و مكينتاش.
Adobe Reader نسخه هاي 9.4.6 و پيش از آن براي ويندوز، مكينتاش و يونيكس.
Adobe Acrobat X نسخه هاي 10.1.1 وپيش از آن براي ويندوز و مكينتاش.
Adobe Acrobat نسخه هاي 9.4.6 و پيش از آن براي ويندوز و مكينتاش.
راهكار:
فايل­هاي PDF نامطمئن را باز نكنيد. برنامه ريزي شده است كه يك ترميم براي Adobe Reader 9.x و Acrobat 9.x براي سيستم­هاي ويندوز تا هفته آينده عرضه گردد.
منابع:

The Wall

No comments
You need to sign in to comment