فا

‫ به روز رساني SUSE براي krb5

IRCAD2012011633
شماره:IRCAD2012011633
تاريخ انتشار:05-01-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي krb5 منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند و يك حمله انكار سرويس (DoS) را ايجاد نمايند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا حملات جعلي را هدايت نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP1:
zypper in -t patch sdksp1-krb5-5594
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware:
zypper in -t patch slessp1-krb5-5594
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1:
zypper in -t patch slessp1-krb5-5594
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1:
zypper in -t patch sledsp1-krb5-5594
منابع:
SUSE-SU-2012:0010-1:
SUSE-SU-2012:0018-1:
SUSE-SU-2012:0042-1:
SUSE-SU-2012:0050-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0