فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي firefox

IRCAD2012021704
شماره:IRCAD2012021704
تاريخ انتشار:06-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 10.10
Ubuntu Linux 11.04
Ubuntu Linux 11.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني يك مساله امنيتي و چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي توانند توسط كاربران محلي خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و بوسله افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
Ubuntu 11.10:
Ubuntu 11.04:
Ubuntu 10.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
Ubuntu 10.10:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-1355-1:
USN-1355-2:
USN-1355-3:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 بهمن 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0