فا

‫ به روز رساني SUSE براي mozilla-xulrunner192

IRCAD2012021751
شماره:IRCAD2012021751
تاريخ انتشار:27-02-2012
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 11.4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي mozilla-xulrunner192 منتشر كرده است. اين به روز رساني يك آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه اختيار يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch MozillaFirefox-5825 MozillaThunderbird-5826
mozilla-js192-5832 seamonkey-5834
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP1 FOR SP2:
zypper in -t patch sdksp1fsp2-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP1:
zypper in -t patch sdksp1-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 for VMware:
zypper in -t patch slessp1-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 FOR SP2:
zypper in -t patch slessp1fsp2-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1:
zypper in -t patch slessp1-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1 FOR SP2:
zypper in -t patch sledsp1fsp2-mozilla-xulrunner192-5840
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP1:
zypper in -t patch sledsp1-mozilla-xulrunner192-5840
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 8 اسفند 1390

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0