فا

‫ كاربران فيس‌بوك و حملات سرقت هويت

شماره: IRCNE2014072260
تاريخ: 93/4/30
به گزارش كسپراسكاي، حملات سرقت هويت از داخل فيس‌بوك از نقطه اوج خود در سال 2013 پايين آمده‌اند، اما همچنان يك حمله از هر ده حمله از اين نوع را تشكيل مي‌دهند.
تحليل اخير اين شركت كه نمودارهاي مربوط به سه‌ماهه اول سال 2014 را بررسي كرده است نشان مي‌دهد كه حملات سرقت هويت از داخل فيس‌بوك كمتر از 11 درصد از كل حملات سرقت هويت را تشكيل مي‌دهد و اين سايت را پس از ياهو كه منبع اصلي اين حملات است قرار مي‌دهد. فيس‌بوك در سراسر سال 2013 به طور ميانگين منبع 22 درصد از حملات سرقت هويت بود كه اين ميزان در سال جاري به نصف رسيده است.
حجم حملات براي كاربراني كه از كسپراسكاي استفاده مي‌كنند حدود 20 هزار در روز است و به مدت يك هفته در اوايل سال 2014 اين ميزان به 120 هزار حمله در روز رسيده بود. اين ميزان در برابر تعداد 1.2 ميلياردي حساب‌هاي فيس‌يوك ناچيز به نظر مي‌آيد، اما اين عدد فقط مربوط به كاربراني است كه از محصولات كسپراسكاي استفاده مي‌كنند و عدد اصلي قطعاً بالاتر خواهد بود.
اغلب موارد سرقت هويت كه توسط كسپراسكاي مسدود شده‌اند در ايالات متحده اتفاق افتاده‌اند (حدود 7500 مورد در روز)، پس از آن با فاصله زياد آلمان و كانادا قرار دارند. البته بايد تعداد كاربران كسپراسكاي در هريك از اين كشورها و نيز ميزان محبوبيت فيس‌بوك در آنها نيز در نظر گرفته شود.
همچنين در كشورهاي مختلف تمايل كلي كاربران به باز كردن يك لينك مشكوك كم و زياد مي‌شود. به گزارش كسپراسكاي، در هندوستان حدوداً از هر 5 كاربر يك نفر لينك‌هاي سرقت هويت فيس‌بوك را دنبال مي‌كنند. اين تعداد در ايالات متحده از هر ده نفر يك نفر و در روسيه از هر صد نفر يك يا دو نفر است.

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 30 تیر 1393

برچسب‌ها

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0