فا

‫ به روز رساني HP-UX براي Java

به روز رساني HP-UX براي Java
شماره: IRCAD2013082847
تاريخ انتشار:2013-08-20
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
HP-UX 11.x
توضيح:
HP-UX يك به روز رساني براي Java منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي به طور بالقوه داده هاي حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و بالاترين حق دسترسي را بدست آورند و توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا به طور بالقوه داده هاي حساس خاص را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي B.11.11، B.11.23 و B.11.31 در حال اجرا بر روي HP JDK و JRE نسخه 5.0.28 و نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 5.0.29 به روز رساني نماييد.
منابع:
HPSBUX02922 SSRT101305:
Secunia
http://secunia.com/advisories/54398/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 29 مرداد 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0