فا

‫ به روز رساني SUSE براي MozillaFirefox، MozillaThunderbird و seamonkey

IRCAD2013102919
شماره:IRCAD2013102919
تاريخ انتشار:30-09-2013
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
openSUSE 12.2
توضيح:
SUSE يك به روز رساني برايMozillaFirefox، MozillaThunderbird و seamonkey منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي‌نمايد كه مي‌تواند توسط افراد خرابكار مورد سوءاستفاده قرار بگيرند تا از محدوديت هاي خاص امنيتي گذر نمايند و يا كنترل يك سيستم آسيب‌پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روزرساني را از طريق zypper package manager اعمال نماييد.
- openSUSE 11.4:
zypper in -t patch 2013-141
To bring your system up-to-date, use "zypper patch".
Package List:
- openSUSE 11.4 (i586 x86_64):
MozillaFirefox-24.0-87.3
MozillaFirefox-branding-upstream-24.0-87.3
MozillaFirefox-buildsymbols-24.0-87.3
MozillaFirefox-debuginfo-24.0-87.3
MozillaFirefox-debugsource-24.0-87.3
MozillaFirefox-devel-24.0-87.3
MozillaFirefox-translations-common-24.0-87.3
MozillaFirefox-translations-other-24.0-87.3
MozillaThunderbird-24.0-73.3
MozillaThunderbird-buildsymbols-24.0-73.3
MozillaThunderbird-debuginfo-24.0-73.3
MozillaThunderbird-debugsource-24.0-73.3
MozillaThunderbird-devel-24.0-73.3
MozillaThunderbird-translations-common-24.0-73.3
MozillaThunderbird-translations-other-24.0-73.3
enigmail-1.5.2+24.0-73.3
seamonkey-2.21-77.3
seamonkey-debuginfo-2.21-77.3
seamonkey-debugsource-2.21-77.3
seamonkey-dom-inspector-2.21-77.3
seamonkey-irc-2.21-77.3
seamonkey-translations-common-2.21-77.3
seamonkey-translations-other-2.21-77.3
seamonkey-venkman-2.21-77.3
منابع:
openSUSE-SU-2013:1499-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 13 مهر 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0