فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM Java

IRCAD2013112971
شماره: IRCAD2013112971
تاريخ انتشار:2013-11-07
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM Java 5.x
IBM Java 6.x
IBM Java 7.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري را در IBM Java تاييد كرده است كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا داده هاي خاص را دستكاري نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا به طور بالقوه اطلاعات حساس را افشاء نمايند، از محدوديت هاي امنيتي خاص عبور نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
1) يك خطاي نامشخص مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
2) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
3) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي اجراي كد دلخواه مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
4) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي عبور از محدوديت هاي امنيتي خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
5) خطاي نامشخص ديگري مي تواند براي عبور از محدوديت هاي امنيتي خاص مورد سوء استفاده قرار بگيرد.
اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي 5، 6 و 7 گزارش شده است.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
منابع:
IBM:
Secunia
http://secunia.com/advisories/55604/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 آبان 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0