فا

‫ به روز رساني SUSE براي Mozilla Firefox

IRCAD2013112992
شماره: IRCAD2013112992
تاريخ انتشار:2013-11-15
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
توضيح:
SUSE يك به روز رساني براي Mozilla Firefox منتشر كرده است. اين به روز رساني تعدادي آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير برخي از آن ها ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-firefox-201310-8491
sdksp3-mozilla-nss-201310-8485
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP2:
zypper in -t patch sdksp2-mozilla-nss-201310-8484
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-firefox-201310-8491
slessp3-mozilla-nss-201310-8485
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-firefox-201310-8491
slessp3-mozilla-nss-201310-8485
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 for VMware:
zypper in -t patch slessp2-firefox-201310-8545
slessp2-mozilla-nss-201310-8484
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2:
zypper in -t patch slessp2-firefox-201310-8545
slessp2-mozilla-nss-201310-8484
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-firefox-201310-8492
slessp1-mozilla-nss-201310-8486
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3:
zypper in -t patch sledsp3-firefox-201310-8491
sledsp3-mozilla-nss-201310-8485
- SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2:
zypper in -t patch sledsp2-firefox-201310-8545
sledsp2-mozilla-nss-201310-8484
منابع:
SUSE-SU-2013:1678-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 25 آبان 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0