فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي graphviz

IRCAD2014013094
به روز رساني Ubuntu براي graphviz
شماره: IRCAD2014013094
تاريخ انتشار:2014-01-17
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 10.04
Ubuntu Linux 12.04
Ubuntu Linux 12.10
Ubuntu Linux 13.04
Ubuntu Linux 13.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي graphviz منتشر كرده است. اين به روز رساني ها چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم كاربر را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 13.10:
Ubuntu 13.04:
Ubuntu 12.10:
Ubuntu 12.04 LTS:
Ubuntu 10.04 LTS:
منابع:
USN-2083-1:
Secunia:
http://secunia.com/advisories/56514/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 11 بهمن 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0