فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-7

IRCAD2014013104
شماره: IRCAD2014013104
تاريخ انتشار:2014-01-24
ميزان حساسيت: بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
Ubuntu Linux 12.10
Ubuntu Linux 13.04
Ubuntu Linux 13.10
توضيح:
Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-7 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند ومي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.
راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 13.10:
Ubuntu 13.04:
Ubuntu 12.10:
منابع:
USN-2089-1:
Secunia:
http://secunia.com/advisories/56626/

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 11 بهمن 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0