فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM WebSphere Real Time

IRCAD2014013114

شماره: IRCAD2014013114

تاريخ انتشار:2014-01-28

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

IBM WebSphere Real Time 3.x

توضيح:

IBM چندين آسيب پذيري را در IBM WebSphere Real Time تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند، اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايد و داده هاي خاص را دستكاري نمايند.

اين آسيب پذيري ها در نسخه هاي پيش از 3 Service Refresh 6 Fix Pack 1 گزارش شده است.

راهكار:

به نسخه3 Service Refresh 6 Fix Pack 1 به روز رساني نماييد.

منابع:

http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21662998\
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 14 بهمن 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0