فا

‫ چندين آسيب پذيري جاوا در IBM WebSphere Real Time

IRCAD2014023117
شماره: IRCAD2014023117
تاريخ انتشار:2014-01-30
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM WebSphere Real Time 3.x
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري را در IBM WebSphere Real Time تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرند تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند، اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و داده هاي خاص را دستكاري نمايند.
اين آسيب پذيري در نسخه هاي پيش از 3 Service Refresh 6 Fix Pack 1 گزارش شده است.
راهكار:
به نسخه 3 Service Refresh 6 Fix Pack 1 به روز رساني نماييد.
منابع:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 23 بهمن 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0