فا

‫ به روز رساني SUSE براي IBMJava6

IRCAD2014023172

شماره:IRCAD2014023172

تاريخ انتشار:2014-02-25

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11


توضيح:

SUSE يك به روز رساني براي IBMJava6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاصر را دستكاري نمايند ، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را از طريق مدير بسته zypper اعمال نماييد.
- SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3:
zypper in -t patch sdksp3-java-1_6_0-ibm-8896
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 for VMware:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-8896
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3:
zypper in -t patch slessp3-java-1_6_0-ibm-8896
- SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 LTSS:
zypper in -t patch slessp1-java-1_6_0-ibm-8901
- SUSE Linux Enterprise Java 11 SP3:
zypper in -t patch slejsp3-java-1_6_0-ibm-8896

منابع:

SUSE-SU-2014:0266-3:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 12 اسفند 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0