فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2014033178

شماره:IRCAD2014033178

تاريخ انتشار: 2014-02-28

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 10.04

Ubuntu Linux 12.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط كاربران خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس خاص را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:

بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.
Ubuntu 12.04 LTS:

icedtea-6-jre-cacao 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

icedtea-6-jre-jamvm 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

openjdk-6-jre 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

openjdk-6-jre-headless 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

openjdk-6-jre-zero 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

openjdk-6-jre-lib 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.12.04.1

Ubuntu 10.04 LTS:

openjdk-6-jre-headless 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.10.04.1

openjdk-6-jre-lib 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.10.04.1

icedtea-6-jre-cacao 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.10.04.1

openjdk-6-jre 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.10.04.1

openjdk-6-jre-zero 6b30-1.13.1-1ubuntu2~0.10.04.1

منابع:

USN-2124-1:
Secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 19 اسفند 1392

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0