فا

‫ چندين آسيب پذيري در IBM OS/400 Java

IRCAD2014033216
شماره: IRCAD2014033216
تاريخ انتشار:2014-03-20
ميزان حساسيت:بسيار مهم
نرم افزارهاي تحت تاثير:
IBM OS/400 Java
توضيح:
IBM چندين آسيب پذيري در IBM OS/400 را تاييد مي كند كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء‌ استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند، اطلاعات حساس را افشاء نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و داده هاي خاص را دستكاري نمايند.
اين آسيب پذيري ها به علت استفاده برنامه از يك نسخه آسيب پذير از IBM جاوا ايجاد شده است.
اين آسيب پذيري ها در نسخهV6R1M0 گزارش شده است.
راهكار:
RTF‌ يا APARها را اعمال نماييد.
منابع:
IBM (SI52514, SE57977, SE57978, SE58278, SE58302(:
secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 7 فروردین 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0