فا

‫ چندين آسيب پذيري در Oracle JRockit

IRCAD2014043256

شماره: IRCAD2014043256

تاريخ انتشار:2014-04-16

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Oracle JRockit

توضيح:

چندين آسيب پذيري در Oracle JRockit گزارش شده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند، و كاربران خرابكار مي توانند داده هاي خاص را دستكاري نمايند، مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

اين آسيب پذيري ها در نسخهR27.8.1 نسخه هاي پيش از آن و نسخهR28.3.1 نسخه هاي پيش از آن گزارش شده است.

راهكار:

به روز رساني ها را اعمال نماييد.

منابع:

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 29 فروردین 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0