فا

‫ چندين آسيب پذيري در Hitachi Multiple Cosminexus / uCosminexus Products Java

IRCAD2014043272

شماره: IRCAD2014043272

تاريخ انتشار: 2014-04-23

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Cosminexus 5.x

Cosminexus 6.x

Cosminexus 7.x

Cosminexus 8.x

Cosminexus 9.x

Cosminexus Application Server 5.x

Cosminexus Application Server 6.x

Cosminexus Client 6.x

Cosminexus Developer 5.x

Cosminexus Developer 6.x

Cosminexus Studio 5.x

uCosminexus Application Server

uCosminexus Client

uCosminexus Developer

uCosminexus Operator

uCosminexus Service Architect

uCosminexus Service Platform

توضيح:

هيتاچي چندين آسيب پذيري را در چندين محصول Cosminexus و uCosminexus تاييد كرده است كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كاربران خرابكار داده هاي خاص را دستكاري نمايند و افراد خرابكار اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

اين آسيب پذيري ها به علت استفاده برنامه از يك نسخه آسيب پذير از جاوا در Cosminexus Developer's Kit ايجاد شده است.

لطفا براي مشاهده فهرست محصولات تحت تاثير و نسخه هاي آن ها به راهنمايي امنيتي شركت سازنده مراجعه نماييد.

راهكار:

براي دريافت برطرف كننده ها به مركز خدمات پشتيباني هيتاچي مراجعه نماييد.

منابع:

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 6 اردیبهشت 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0