فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي kernel

IRCAD2014043283

شماره: IRCAD2014043283

تاريخ انتشار: 2014-04-29

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 10.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي kernel منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايد و به طور بالقوه كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:
به روز رساني ها را اعمال نماييد.

Ubuntu 10.04 LTS:

linux-image-2.6.32-58-386 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-lpia 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-ia64 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-versatile 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-server 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-powerpc64-smp 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-generic 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-generic-pae 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-powerpc-smp 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-virtual 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-sparc64-smp 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-powerpc 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-preempt 2.6.32-58.120

linux-image-2.6.32-58-sparc64 2.6.32-58.120

Ubuntu 10.04 LTS:

linux-image-2.6.32-363-ec2 2.6.32-363.76

منابع:

USN-2173-1:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2173-1/

USN-2174-1:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2174-1/

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 10 اردیبهشت 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0