فا

‫ به روز رساني Ubuntu براي openjdk-6

IRCAD2014053297

شماره: IRCAD2014053297

تاريخ انتشار: 2014-05-02

ميزان حساسيت:بسيار مهم

نرم افزارهاي تحت تاثير:

Ubuntu Linux 10.04

Ubuntu Linux 12.04

توضيح:

Ubuntu يك به روز رساني براي openjdk-6 منتشر كرده است. اين به روز رساني چندين آسيب پذيري را برطرف مي نمايد كه تاثير دو آسيب پذيري ناشناخته است و برخي ديگر مي تواند توسط افراد خرابكار مورد سوء استفاده قرار بگيرد تا كاربران محلي داده هاي خاص را دستكاري نمايند و يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند، كاربران خرابكار داده هاي خاص را دستكاري نمايند و افراد خرابكار اطلاعات حساس را افشاء نمايند، داده هاي خاص را دستكاري نمايند، يك حمله انكار سرويس را ايجاد نمايند و كنترل يك سيستم آسيب پذير را در اختيار بگيرند.

راهكار:
بسته هاي به روز رساني را اعمال نماييد.

Ubuntu 12.04 LTS:

Ubuntu 10.04 LTS:

منابع:

USN-2191-1:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-2191-1/

secunia:

نظرات

بدون نظر
شما برای نظر دادن باید وارد شوید

مشخصات خبر

 
تاریخ ایجاد: 15 اردیبهشت 1393

امتیاز

امتیاز شما
تعداد امتیازها: 0